Regenerum regeneracyjne serum do paznokci 5 ml

  • Regenerum regeneracyjne serum do paznokci 5 ml
  • Regenerum regeneracyjne serum do paznokci 5 ml
Producent: Aflofarm
Produkt w magazynie w bardzo dużej ilości
17.00
In stock

Ten towar jest dostępny w naszych sklepach

Możesz kupić ten produkt bez składania zamówienia internetowego w jednym z naszych sklepów w Twojej okolicy. Sprawdź w których punktach produkt jest dostępny od ręki.
Sprawdź dostępność

Jak działa Regenerum?

5 naj­częst­szych pro­ble­mów paznokci:

- kru­chość
- łamli­wość
- roz­dwa­ja­nie
- prze­bar­wie­nia
- suche skórki

Przy­czyna:

- nie­do­bór witamin
- kon­takt z wodą i środ­kami chemicznymi
- sto­so­wa­nie kolo­ro­wych lakierów

Roz­wią­za­nie:

Dzięki wyso­kiej zawar­to­ści wita­min i olej­ków Rege­ne­rum wzmac­nia, nawilża i chroni płytkę paznok­cia. Dodat­kowo wpływa na roz­ja­śnie­nia prze­bar­wień oraz pie­lę­gnuje ota­cza­jący naskórek.

Rege­ne­rum roz­wią­zuje 5 naj­częst­szych pro­ble­mów paznokci jednocześnie!

- wzmac­nia
- uela­stycz­nia
- zapo­biega rozdwajaniu
- roz­ja­śnia przebarwienia
- zmięk­cza skórki

Sposób użycia: Aby pie­lę­gna­cja paznokci, była nie tylko sku­teczna, ale rów­nież pro­sta i wygodna, serum zamknięte zostało w nie­zwy­kle prak­tyczną tubę zakoń­czoną pędzelkiem.

Rege­ne­rum rege­ne­ra­cyjne serum do paznokci w tubce z pędzel­kiem to:

- pre­cy­zyjne roz­pro­wa­dze­nie pre­pa­ratu zarówno na paznok­ciach, jak i ota­cza­ją­cym naskórku
- lep­sza pene­tra­cja skład­ni­ków aktywnych
- masaż macie­rzy paznokcia
- wygodne sto­so­wa­nie
- brak koniecz­no­ści ponow­nego nabie­ra­nia preparatu
- pro­ste dozowanie
- higiena
- nie­wielki, poręczny rozmiar
- łatwe prze­cho­wy­wa­nie


Skład: Rege­ne­rum to połą­cze­nie sku­tecz­no­ści z nowo­cze­sną tech­no­lo­gią. Wła­śnie dla­tego w jego skład wcho­dzą wyłącz­nie natu­ralne olejki oraz znane ze swo­ich wła­ści­wo­ści wzmac­nia­ją­cych wita­miny A i E.

Łącznie olej­ków oraz wita­min A i E to sku­teczna metoda spro­wa­dzona i sto­so­wana rów­nież w domo­wej pie­lę­gna­cji paznokci. Siła jej dzia­ła­nia tkwi przede wszyst­kim w nawil­ża­ją­cej i rege­ne­ru­ją­cej mocy olej­ków oraz wzmac­nia­ją­cym i ochron­nym dzia­ła­niu witamin.

Dla­czego?

Czę­ste mocze­nie i osu­sza­nie paznokci osła­bia ich struk­turę spra­wia­jąc, że stają deli­katne i łamliwe. Bogate w kwasy tłusz­czowe olejki dzia­łają nawil­ża­jąco, dzięki czemu zatrzy­mują wodę w paznok­ciach chro­niąc je przed wysu­sze­niem (i wchła­nia­niem wody), a tym samym zmniej­szają ich kru­chość (zobacz jak to działa).

Wita­miny A i E to z kolei zestaw nie­zbędny do pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia naskórka oraz jego wytwo­rów, czyli paznokci. Wspo­ma­gają ich odbu­dowę oraz chro­nią przed szko­dli­wym wpły­wem czyn­ni­ków zewnętrznych.

Wita­mina A

Warun­kuje pra­wi­dłowy wzrost, roz­wój oraz funk­cjo­no­wa­nie komó­rek naskórka. Jej nie­do­bór powo­duje m.in. kru­chość i łamli­wość paznokci.

Wita­mina E

Odży­wia naskó­rek i jego wytwory (włosy, skóra, paznok­cie). Ma dzia­ła­nie wygła­dza­jące, zmięk­cza­jące i uela­stycz­nia­jące. Jest natu­ral­nym prze­ciw­u­tle­nia­czem – chroni orga­nizm przed szko­dli­wym dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków. Dodat­kowo zmniej­sza wraż­li­wość skóry na pro­mie­nio­wa­nie UV oraz hamuje pro­cesy foto­sta­rze­nia.

Olejek z orzechów makadamia

Dzięki wyso­kiej zawar­to­ści nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych (ok. 85%) posiada dosko­nałe wła­ści­wo­ści odżyw­cze, zmięk­cza­jące i nawil­ża­jące. Jego lekka kon­sy­sten­cja spra­wia, że łatwo się wchła­nia, sku­tecz­nie rege­ne­ru­jąc płytkę paznok­cia oraz zapo­bie­ga­jąc jej wysuszeniu.

Dodat­kowo ma dzia­ła­nie anty­ok­sy­da­cyjne, dzięki czemu chroni paznok­cie przed szko­dli­wym dzia­ła­niem czyn­ni­ków zewnętrz­nych. Jego wyjąt­kową cechą jest m.in. natu­ralny współ­czyn­nik ochrony sło­necz­nej na pozio­mie 3–4.

Olejek z pestek winogron

Wysoka zawar­tość kwa­sów tłusz­czo­wych spra­wia, że ma dosko­nałe wła­ści­wo­ści uela­stycz­nia­jące. Wygła­dza skórę oraz zapo­biega tran­se­pi­der­mal­nej utra­cie wody. Ma inten­sywne dzia­ła­nie odży­wia­jące i napraw­cze. Jego sto­so­wa­nie spra­wia, że paznok­cie odzy­skują swój natu­ralny i zdrowy wygląd, stają się mocne i bar­dziej błyszczące.

Olejek ze słodkich migdałów

Ma silne wła­ści­wo­ści emo­lien­cyjne, dzięki czemu dosko­nale popra­wia ela­stycz­ność paznokci. Wspo­maga rege­ne­ra­cję oraz dogłęb­nie nawilża, chro­niąc przed utratą wody. Dodat­kowo zmięk­cza ota­cza­jące skórki i zapo­biega powsta­wa­niu tak zwa­nych „zadziorków”.

Olejek cytrynowy

Ma silne dzia­ła­nie odży­wia­jące, dzięki czemu dosko­nale wzmac­nia i popra­wia kon­dy­cję paznokci. Znana ze wła­ści­wo­ści wybie­la­ją­cych cytryna wpływa rów­nież na roz­ja­śnie­nie płytki paznok­cia oraz pomaga przy­wró­cić im natu­ralny i zdrowy kolor.

Najczęściej kupowane z tym produktem
Opinie użytkowników
Zapytaj o produkt:

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Pytanie:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel