Vfend 200 mg 20 tabletek

  • Vfend 200 mg 20 tabletek
  • Vfend 200 mg 20 tabletek
Producent: Pfizer
Produkt na zamówienie
3490.00
In stock

Jest to lek na receptę, niedostępny w sprzedaży wysyłkowej. Sposób realizacji recepty i zakupu leku znajduje się w dziale: REALIZACJA RECEPT

 

Skład: 1 tabl. powl. zawiera 200 mg worykonazolu

 

Działanie: Lek przeciwgrzybiczy, pochodna triazolu. Hamuje przebieg zależnej od cytochromu P450 demetylacji 14-α-sterolu, prowadząc do zaburzeń syntezy ergosterolu i zniszczenia ściany komórkowej grzybów. Wykazuje in vitro silne działanie przeciwgrzybicze wobec Candida spp. (w tym na oporne na inne leki szczepy C. krusei, C. albicans i C. glabrata) oraz działa grzybobójczo na Aspergillus spp., Scedosporium spp. i Fusarium spp. Wykazano całkowitą lub częściową skuteczność kliniczną worykonazolu w zakażeniach wywołanych przez rodzaj Aspergillus (A. flavus, A. fumigatus, A. terreus, A. niger, A. nidulans), rodzaj Candida (C. albicans, C. krusei, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis, oraz część szczepów C. dubliniensis, C. inconspicua, C. guilliermondii), a także wobec Scedosporium spp. (S. apiospermum, S. prolificans) oraz Fusarium spp. Worykonazol ma nieliniową kinetykę, a parametry farmakokinetyczne wykazują znaczną zmienność osobniczą. Jest szybko i niemal całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego (biodostępność 96%), osiągając po 1-2 h stężenie maksymalne we krwi. Pokarm tłuszczowy zmniejsza biodostępność leku. Wiązanie z białkami osocza wynosi 58%. Worykonazol dobrze przenika do tkanek. Jest metabolizowany w wątrobie przez enzymy cytochromu P-450 (głównie CYP 2C19); główny metabolit jest nieaktywny mikrobiologicznie. T0,5 we krwi wynosi około 6 h. Lek jest wydalany głównie z moczem, przede wszystkim w postaci metabolitów; <2% jest wydalane w postaci nie zmienionej.

 

Wskazania: Leczenie inwazyjnej aspergilozy. Leczenie kandydemii u pacjentów bez neutropenii oraz ciężkich, opornych na flukonazol zakażeń inwazyjnych wywołanych przez szczepy Candida spp. (w tym C. krusei). Leczenie ciężkich zakażeń grzybiczych wywołanych przez Scedosporium spp. i Fusarium spp. Preparat jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania u pacjentów z postępującymi, mogącymi zagrażać życiu zakażeniami.

 

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na worykonazol lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nie stosować w skojarzeniu z terfenadyną, astemizolem, cizapridem, pimozydem, chinidyną, rifampicyną, karbamazepiną, fenobarbitalem, alkaloidami sporyszu (ergotamina, dihydroergotamina), sirolimusem, efawirenzem, ritonawirem (w dawce 400 mg dwa razy na dobę lub większej).

 

Niepożądane efekty: Najczęściej (około 30% pacjentów) obserwowano przemijające zaburzenia widzenia (zmieniona percepcja wzrokowa, nieostre widzenie, zaburzenia widzenia kolorów, światłowstręt). U ponad 10% pacjentów) występowały: wysypka skórna, gorączka, ból głowy, ból brzucha, wymioty, nudności, biegunka, obrzęki obwodowe (działania te miały zazwyczaj charakter umiarkowanie nasilony). U 1-10% pacjentów obserwowano hipotonię, zaburzenia ze strony układu krwiotwórczego (małopłytkowość, niedokrwistość, leukopenia, pancytopenia, plamica), zaburzenia ze strony układu nerwowego (zawroty głowy, halucynacje, splątanie, lęk, depresja, pobudzenie, drżenia, parestezje), zaburzenia ze strony układu oddechowego (zespół ostrej niewydolności oddechowej, obrzęk płuc, zapalenie zatok), reakcje skórne (świąd, wysypka grudkowo-plamista, reakcje nadwrażliwości na światło - szczególnie podczas długotrwałego stosowania, łysienie, złuszczające zapalenie skóry), zaburzenia ze strony układu pokarmowego (przemijające zazwyczaj zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny we krwi, żółtaczka - w tym zastoinowa, zapalenie żołądka i jelit, zapalenie czerwieni wargowej), zaburzenia ze strony układu moczowo-płciowego (zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, ostra niewydolność nerek, krwiomocz), dreszcze, osłabienie, bóle pleców oraz w obrębie klatki piersiowej, obrzęk twarzy, hipokaliemia, hipoglikemia.

 

Interakcje: Rifampicyna zmniejsza stężenie maksymalne we krwi i biodostępność worykonazolu odpowiednio o 93% i 96%; podobne działanie mogą wykazywać karbamazepina i fenobarbital, będące także silnymi induktorami CYP450 (leków tych nie należy podawać w skojarzeniu z worykonazolem). Cimetydyna nasila działanie worykonazolu. Worykonazol silnie zwiększa stężenie maksymalne we krwi (o 556%) i biodostępność (o 1014%) sirolimusa - nie podawać łącznie. Może także zwiększać stężenie terfenadyny, astemizolu, cizapridu, pimozydu i chinidyny, prowadząc do wydłużenia odstępu QT i zaburzeń rytmu typu torsades de pointes (nie stosować łącznie). Ponadto worykonazol może nasilać toksyczność alkaloidów sporyszu wskutek zwiększenia ich stężenia we krwi (nie stosować łącznie). Rifabutyna zmniejsza stężenie worykonazolu i osłabia jego działanie, natomiast worykonazol zwiększa stężenie maksymalne i biodostępność rifabutyny odpowiednio o 195% i 331% (nie zaleca się łącznego stosowania tych leków, z wyjątkiem przypadków, w których korzyści przewyższają ryzyko - konieczna modyfikacja dawkowania worykonazolu). Ritonawir zmniejsza biodostępność worykonazolu o 82% (nie stosować łącznie w dawce worykonazolu 400 mg dwa razy na dobę lub większej). Podobne działanie występuje w skojarzeniu z fenytoiną (dopuszcza się łączne stosowanie obu leków jedynie w przypadku, gdy korzyści przewyższają ryzyko - należy wówczas zmodyfikować dawkę worykonazolu i monitorować stężenie fenytoiny we krwi). Worykonazol nasila działanie cyklosporyny prowadząc do zwiększenia jej nefrotoksyczności (należy zmniejszyć o połowę jej dawkę i monitorować stężenie we krwi; po zakończeniu podawania worykonazolu może być konieczne zwiększenie dawki cyklosporyny). Sirolimus zwiększa stężenie maksymalne i biodostępność worykonazolu odpowiednio o 556% i 1014% (nie stosować łącznie). Podobne działanie występuje w skojarzeniu z takrolimusem, prowadząc do zwiększenia jego stężenia maksymalnego o 117% i biodostępności o 221% (należy zmniejszyć do 1/3 dawkę takrolimusa i monitorować stężenie we krwi, a po zakończeniu leczenia skojarzonego zwiększyć w razie potrzeby jego dawkę). Worykonazol stosowany w skojarzeniu z warfaryną wydłuża czas protrombinowy o 93% (w przypadku łącznego stosowania z warfaryną lub innymi doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi należy ściśle kontrolować czas protrombinowy). Worykonazol nasila działanie metadonu (może być konieczne zmniejszenie dawki metadonu). Ponadto worykonazol może nasilać działanie doustnych leków hipoglikemizujących pochodnych sulfonylomocznika (należy monitorować stężenie glukozy we krwi), statyn, midazolamu, triazolamu, winkrystyny, winblastyny, inhibitorów pompy protonowej, np. omeprazolu (wskazane zmniejszenie o połowę jego dawki), prednizolonu, inhibitorów proteazy HIV (m.in. sakwinawir, nelfinawir, amprenawir), delawirdyny, efawirenzu.

 

Dawkowanie: Preparat podaje się co najmniej 1 h przed lub 2 h po posiłku. Doustnie dorośli o m.c. >40 kg i dzieci >12 lat: I doba - 400 mg co 12 h, następnie 200 mg co 12 h (przy braku odpowiedzi klinicznej dawka podtrzymująca wynosi 300 mg co 12 h); pacjenci o m.c. <40 kg: I doba - 200 mg co 12 h, następnie 100 mg co 12 h (przy braku odpowiedzi klinicznej dawkę podtrzymującą można zwiększyć do 150 mg co 12 h). Dzieci 2-12 lat doustnie: 200 mg co 12 h (u dzieci zaleca się podawać w postaci zawiesiny).

 

Uwagi: W początkowym okresie leczenia należy kontrolować czynność wątroby; kontrolę tę należy także prowadzić u pacjentów, u których w następstwie stosowania preparatu wystąpiły nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych, a także u pacjentów z ostrym uszkodzeniem wątroby. Ponadto podczas leczenia należy monitorować czynność nerek ze szczególnym uwzględnieniem stężenia kreatyniny w surowicy. Zaleca się unikać ekspozycji na promieniowanie UV.

 

Ciąża: Badania na zwierzętach wykazały toksyczne działanie na reprodukcję - lek teratogenny i embriotoksyczny u zwierząt. Nie zostało ustalone ryzyko stosowania w odniesieniu do ludzi. Nie należy stosować w ciąży z wyjątkiem przypadków, gdy przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Kobiety w wieku rozrodczym powinny podczas leczenia worykonazolem stosować skuteczną antykoncepcję. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

 

Ostrożnie: Nie zaleca się podawać dzieciom do ukończenia 2 lat. U pacjentów z ciężkim uszkodzeniem wątroby lek można stosować jedynie w przypadku, gdy korzyści przewyższają potencjalne ryzyko; u pacjentów z miernie lub umiarkowanie nasiloną marskością wątroby należy zmniejszyć o połowę dawkę podtrzymującą. Bardzo ostrożnie i wyłącznie w przypadku, gdy korzyści przewyższają ryzyko, stosować w skojarzeniu z fenytoiną (konieczne monitorowanie jej stężenia we krwi) lub rifabutyną (konieczna kontrola obrazu krwi i monitorowanie ewentualnych działań niepożądanych, np. zapalenia naczyniówki). Ze względu na zawartość laktozy nie należy podawać preparatu w postaci tabletek pacjentom z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Ze względu na zawartość w zawiesinie doustnej sacharozy nie należy stosować tej postaci worykonazolu u pacjentów z rzadkimi, dziedzicznymi postaciami nietolerancji fruktozy, niedoboru sacharazy-izomaltazy lub z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Ostrożnie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na inne pochodne azolu, wrodzonym lub nabytym wydłużeniem odstępu QT, kardiomiopatią (zwłaszcza z towarzyszącą niewydolnością serca), bradykardią zatokową, objawowymi arytmiami oraz w skojarzeniu z lekami, mogącymi wydłużać odstęp QT, a także w skojarzeniu z lekami nefrotoksycznymi.

 

 

 

 

Opinie użytkowników
Zapytaj o produkt:

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Pytanie:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel